Lysair Group helpt Ineos een ferme stap vooruit in haar streven naar zero pellet loss

Ineos produceert plastic korrels welke dienen als grondstof voor extrusieprocessen in de kunststofindustrie.
Geladen bulkwagens die de site verlaten, vervoeren regelmatig nog restproduct op hun silo en chassis dat tijdens het transport op wegen en in sloten terechtkomt. Deze bijdrage tot de plastic soup is vanaf nu verleden tijd. Lysair Group ontwierp en bouwde een tunnel waarin de korrels van de bulkwagens worden geblazen en via een zuigleiding worden verzameld in een container voor recuperatie.

De installatie bestaat uit een sleutel op de deur project waarbij er een samenwerking is tussen verschillende entiteiten van de Lysair Group : Lysair staat in voor de luchttechniek, Konodi voor de specifieke machinebouw en Bedelec voor de sturing en elektrische uitwerking.

Dank aan onze medewerkers voor hun bijdrage aan deze performante oplossing en een tevreden klant!

Vrachtwagens die na het laden van kunststofkorrels de site van het chemiebedrijf INEOS in het Antwerpse Lillo willen verlaten, zullen voortaan eerst door de zogenaamde afblaasstraat moeten. Deze ‘droge carwash’ voor vrachtwagens blaast kunststofkorrels weg die tijdens het laden op het dak of het chassis van de vrachtwagen zijn achtergebleven. INEOS investeerde 700.000 euro in de afblaasstraat om te voorkomen dat verloren korrels de site verlaten en zo in de natuur terechtkomen.

 

Kunststofkorrels worden gebruikt als grondstof voor allerlei kunststofproducten. In het verleden werden vrachtwagens manueel gecheckt: overtollige korrels die na het laden achterbleven, werden door de chauffeur afgeblazen en nadien opgeveegd om te voorkomen dat ze bij het wegrijden in de bermen langs de weg zouden terechtkomen. Een steward controleerde alle vrachtwagens voor ze buiten konden rijden.

 

Voortaan gebeurt dat geautomatiseerd via de ‘afblaasstraat’. Dat valt het best te vergelijken met het droogblazen van een auto in een klassieke carwash: de vrachtwagen rijdt aan lage snelheid door de installatie, waarbij krachtige blazers achtergebleven kunststofkorrels wegblazen — ook op moeilijk te bereiken plaatsen op de vrachtwagen. De korrels worden verzameld in roosters en opgezogen zodat ze hergebruikt of gerecycleerd kunnen worden. Na deze ‘wasbeurt’ krijgt de chauffeur een stempel: zonder die stempel kan de vrachtwagen de site niet verlaten.

 

Op de INEOS-site aan de Scheldelaan in Lillo verlaat dagelijks een zestigtal vrachtwagens met ‘bulklading’ de site. Uit metingen blijkt dat de meerderheid daarvan de site nu al nagenoeg ‘pelletvrij’ verlaat: in 98% van de gevallen gaat het over 0 tot 9 achtergebleven korrels op de wagen (max 0,3 gram). Met de afblaasstraat kan INEOS nu ook voor die laatste korrels voorkomen dat ze ‘meerijden’ met een vertrekkende vrachtwagen. “Ons doel is het verlies tot nul herleiden, ofwel zero pellet loss”, zegt Philippe Neirynck, Manager Logistieke Operaties. “Elke korrel is er één te veel.”

 

Havenschepen Annick De Ridder: “Al in oktober 2017 ondertekende de Antwerpse haven als allereerste haven in Europa het ‘Operation Clean Sweep’-programma, een initiatief van de Europese kunststoffenfederatie PlasticsEurope. Zowel de industrie, de logistieke bedrijven als de transportsector nemen het voortouw om samen met het Havenbedrijf acties te ondernemen die moeten voorkomen dat kunststofkorrels in het milieu terechtkomen. Kunststoffen hebben een belangrijke plaats in onze haven, maar niemand wil pellets zien opduiken in dokwater of de natuur. Ik juich dan ook toe dat kunststofproducenten zoals INEOS blijven investeren in bijkomende maatregelen om nultolerantie waar te maken.”

 

INEOS plant een bijkomende installatie van een soortgelijke afblaasstraat op de site in Zandvliet (Styrolution) later dit jaar.

 

Klik op beeldfragment (bron ATV) om een filmpje te bekijken.

afblaasstraatremitrans (1)