Duurzame ontstoffing bij A&U Energie

Lysair realiseerde in eigen beheer een robuuste, energiezuinige en flexibele ontstoffingsinstallatie bij A&U Energie.
Afgezien van de emissie-eisen vielen de criteria voor de ontstoffing van de elektriciteitscentrale in minstens vier categorieƫn: robuustheid, veiligheid, flexibiliteit en energiezuinigheid.

Enkele jaren na de inbedrijfstelling van de groene elektriciteitscentrale A&S Energie in 2010, besloten de initiatiefnemers Aspiravi en Unilin om een tweede elektriciteitscentrale te bouwen. Deze centrale – met de naam A&U Energie – is gerealiseerd in Wielsbeke naast de productiesite van Unilin, een wereldwijd actieve producent van houtgebaseerd plaatmateriaal, laminaatvloeren en isolatiematerialen. Voor de bouw van de nieuwe centrale werden enkele grote deelprojecten ofwel loten gedefinieerd.

 

Loten
“Voor de ontwikkeling van A&U Energie hebben we veel kennis benut die is opgedaan bij de constructie en exploitatie van A&S Energie”, aldus Steven Vandenbulcke, plant manager van beide groene elektriciteitscentrales.
“Zo hebben we voor de bouw van de nieuwe centrale een aantal loten gedefinieerd waarmee we de markt zijn opgegaan. Het procesgedeelte omvatte een lot voor de toevoer en voorbereiding van de brandstof, inclusief de ontstoffing, en een lot voor de energieopwekking zelf. Hierbij zijn uiteraard de nodige technische standaarden en kwaliteitseisen vooropgesteld.”

 

Toevoer en voorbereiding
Bij de toevoer en voorbereiding van de brandstof wordt het niet-recycleerbaar afvalhout in vrachtwagens aangevoerd en in losbunkers gestort. Vervolgens wordt het materiaal door middel van zeefinstallaties en windzifters ontdaan van overmaatse delen en contaminanten, en opgeslagen in silo’s. In het vervolgtraject gaat het afvalhout naar brandstofbunkers, van waaruit het wordt aangeboden aan de boiler. De procesinstallaties zijn onderling verbonden door transportbanden, transportschroeven en elevatoren. “Het proces van lossen en opschonen tot aan de stockage in de tussenbuffers is discontinu. Het transport van de biomassa vanuit de opslagsilo’s naar de boiler werkt volcontinu.”

 

Ontstoffing
Afgezien van de strikte emissie-eisen vielen de criteria voor de ontstoffing van de centrale in minstens vier categorieën: robuustheid, veiligheid, flexibiliteit en energiezuinigheid.
Aan al de gestelde maatstaven is voldaan met de inzet van vier filterinstallaties, en wel voor:

  • de windzifters
  • de losbunkers, transportbanden, zeven en silo’s
  • de fijne houtstof-lijn
  • het transport tussen de opslagsilo’s en de boiler.

Elke filterinstallatie is voorzien van afzuigkappen, leidingwerk, specifieke persluchtgereinigde doekenfilters met extractiesluizen en stofafvoersystemen.
Bij het ontwerp van alle componenten is rekening gehouden met het brede gamma stoftypes (deeltjesgrootten, vochtgehalten, etc.) dat in de centrale omgaat.

 

Atex-gecertifi­ceerd
Aangezien de brandstof explosiegevoelig is, zijn alle filterinstallaties Atex-gecertificeerd.
Zo is voorzien in bijvoorbeeld explosieveilige terugslagkleppen, sprinklers, branddetectiesystemen en genormaliseerde explosiepanelen.
Steven Vandenbulcke: “De ontstoffingsinstallatie is cruciaal voor de continue verwerking van de brandstof en de opschoning van het proces. De installatie moet absoluut robuust, performant en betrouwbaar zijn en wordt dan ook constant gemonitord.”


Energiezuinig
Lysair heeft het opgenomen vermogen van de ontstoffingsinstallatie geminimaliseerd, door gebruik te maken van onder andere frequentie-gestuurde hoge rendementsventilatoren.
Ook hiermee is voldaan aan de wensen van de plant manager: “Als groene energiecentrale is het uitermate belangrijk dat we bij het opwekken van elektriciteit het eigen energieverbruik zoveel mogelijk beperken.”


Realisatie
Lysair stond in voor de volledige realisatie van de ontstoffingsinstallatie. Het luchttechnisch concept is door Lysair-ingenieurs uitgewerkt, waarbij op basis van een zeer ruime ervaring de leidinggeometrie, afzuigdebieten en luchtsnelheden zijn bepaald.
Zo is de luchtsnelheid in de systemen hoog genoeg om het proces te onderhouden, en tegelijk voldoende laag om het energieverbruik te beperken en de slijtage te minimaliseren.


3D-model
De complete ontstoffingsinstallatie is vooraf in 3D uitgetekend en virtueel in de bestaande fabriek ingepast. Dankzij het 3D-model konden de connectiepunten met andere procesinstallaties op voorhand worden afgestemd en conflicten met bestaande bouw vermeden. Op dezelfde manier was het mogelijk om gebruiksvriendelijke toegangen te ontwerpen om het onderhoud te vergemakkelijken.


Montage
Alle onderdelen van de filterinstallaties zijn in de eigen werkplaats gefabriceerd en voorbereid. Lysair stond ook in voor alle transport en hijswerken en heeft de montage
met een eigen team uitgevoerd. Hierbij zijn de werkzaamheden afgestemd op de overige bouwactiviteiten. Deze coördinatie was primordiaal vanwege de grootte van de fabriek en het feit dat tussentijds weinig opslagmogelijkheden aanwezig waren. De start-up en commissioning van de ontstoffingsinstallatie zijn eveneens door Lysair uitgevoerd.


Tevreden
Lysair kan met trots op het project terugkijken; de realisatie van een performante, kwalitatieve en gebruiksvriendelijke installatie met voldoende flexibiliteit. “De ontstoffingsinstallatie voldoet aan onze eisen, waarbij we tevreden zijn over de samenwerking met Lysair”, besluit Steven Vandenbulcke.

A&U_PR18_0948_IMG_1635